เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)62 เม.ย. 63
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)65 มี.ค. 63
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)1028 ก.พ. 63
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)515 ม.ค. 63
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)53 ธ.ค. 62
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)55 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25623130 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563811 ต.ค. 62
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด)ปี617510 ต.ค. 61
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ข้อบัญญัติ)ปี616810 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด)ปี616610 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ข้อบัญญัติ)ปี61(2)6110 ต.ค. 61
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ข้อบัญญัติ)ปี61(1)7210 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB