นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 366 คน

เยี่ยมชม 21,594 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จัดซื้อรถเข็นผ้าเปื้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

27 มกราคม 2564 10 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.294.79 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา