นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 19,471 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค ๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

20 มกราคม 2564 9 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.392.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา