นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 19,455 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563 22 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.492.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา