นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 10,410 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค2)หมู่ที่14บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง

29 ธันวาคม 2563 18 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.375.25 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา