นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 10,395 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 89-018 (สายบ้านใหม่เริงกะพง - บ้านเขาน้ำอุ่น) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

30 พฤศจิกายน 2563 33 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.178.48 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา