นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 19,512 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๙-๐๕๖ (สายบ้านหนองหิน-บ้านวังหัวแหวน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

26 พฤศจิกายน 2563 41 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.441.65 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา