นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 53,315 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

5 เมษายน 2564 5 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
2. ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค. 64.xlsx23.50 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา