นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 53,302 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)

5 มกราคม 2564 4 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
1. ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค. 63.docx37.55 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา