นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 70,825 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
9 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองส้ม หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพงตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค 2) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ แชร์  
27 ม.ค. 64ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จัดซื้อรถเข็นผ้าเปื้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
20 ม.ค. 64ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค ๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)  แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค2)หมู่ที่14บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น( กพ.ถ ๘๙-๐๖๔ ) (สายบ้านสามแยกหนองไก่ฟ้า-บ้านใหม่เชียงราย) แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 89-018 (สายบ้านใหม่เริงกะพง - บ้านเขาน้ำอุ่น) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท แชร์  
26 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๙-๐๕๖ (สายบ้านหนองหิน-บ้านวังหัวแหวน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
24 พ.ย. 63ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 65 รายการ
เปลี่ยนภาษา