นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 10,413 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 แชร์  
6 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 แชร์  
9 ธ.ค. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่2 แชร์  
9 ธ.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แชร์  
9 ต.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แชร์  
14 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
14 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4) แชร์  
25 ก.ค. 61ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปี 2561 แชร์  
8 มิ.ย. 60ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) แชร์  
10 ก.พ. 60แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา