นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 53,246 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

24 มีนาคม 2564 10 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2564-2566.pdf543.66 KB ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf1.68 MB ดาวน์โหลด
แผนอัตตรากำลัง 3 ปี ปี2564-2566.pdf1.54 MB ดาวน์โหลด
1-6.pdf3.80 MB ดาวน์โหลด
7-12.pdf3.08 MB ดาวน์โหลด
13-18.pdf2.94 MB ดาวน์โหลด
19-24.pdf3.38 MB ดาวน์โหลด
25-30.pdf4.68 MB ดาวน์โหลด
31-36.pdf3.13 MB ดาวน์โหลด
37-42.pdf3.93 MB ดาวน์โหลด
43-48.pdf4.06 MB ดาวน์โหลด
49-54.pdf3.86 MB ดาวน์โหลด
55-57.pdf1.49 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา