นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 359 คน

เยี่ยมชม 21,611 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มิ.ย. 63ปรับปรุงโครงสรา้งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กำหนดโครงสร้างประเภทสามัญ) แชร์  
22 ม.ค. 63เอกสารประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ แชร์  
6 มิ.ย. 62ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบพ.ศ.2561-พ.ศ.2563) ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 ต.ค. 61ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
8 ต.ค. 61ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานงานของ อบต.หินดาต แชร์  
8 ต.ค. 61ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ครั้งที่ 1/2561 แชร์  
1 ต.ค. 61ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
6 ก.ย. 61การประชุมคณะกรรมการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1 (ประจำปีงบประมาณ2561-2563) แชร์  
30 ส.ค. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ครั้งที่1 (รอบปีงบประมาณ2561-2563) แชร์  
2 ต.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
30 ส.ค. 60การประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2561-2563) แชร์  
28 ก.ค. 60คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี (รอบปี2561-2563) แชร์  
6 ก.ค. 60ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ครั้งที่ 1/2560) แชร์  
7 เม.ย. 59ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปี2558 - 2560 (ระบบแท่ง) แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา