เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

การประชุมคณะกรรมการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1 (ประจำปีงบประมาณ2561-2563)

วันที่ 6 ก.ย. 61 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ประชุมคณะกรรมการปรับแผนอัตรากำลัง3ปี ครั้งที่1(ปี2561-2563).pdf4.50 MB
(ต่อ)ประชุมคณะกรรมการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1(ปี2561-2563).pdf4.34 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB