เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ปรับปรุงโครงสรา้งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กำหนดโครงสร้างประเภทสามัญ)

วันที่ 23 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf836.45 KB
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่1) ประจำปี 2563.pdf3.14 MB
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต..pdf1.73 MB
ปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 12563 ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf4.17 MB
1-7.pdf4.32 MB
8-15.pdf4.86 MB
16-22.pdf4.29 MB
23-28.pdf2.82 MB
บัญชีเห็นชอบ.pdf4.29 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB