นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 53,292 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564 17 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2.pdf2.06 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา