เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายจำรูญ กาฬภักดี

  นายกอบต.หินดาต

 • นายโสภณ ทองศรี

  รองนายกอบต.หินดาต

 • นายประชัน อินสุวรรณ

  รองนายกอบต.หินดาต

 • นายแสตน ติ๊บบุ่ง

  เลขานุการนายกอบต.หินดาต0.01s. 0.50MB