นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 70,817 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินตรวจสอบแผนงานโครงการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หินดาต แชร์  
9 มี.ค. 64กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ แชร์  
4 ม.ค. 64แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
25 ต.ค. 62รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
28 ธ.ค. 61รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
28 ธ.ค. 61สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา