เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 737 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ (จุดนายตุ๊ แซ่หว้า) หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 707 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 787 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 737 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)1055 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองหิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ 1394 มี.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนต้านยาเสพติด "หินดาตแชมเปี้ยนลีก ครั้งที่9" ระหว่างวันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 25623920 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการติดตั้ง Guard rail หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1035 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงจุดรับบริการผู้ป่วย รพ.สต.หินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด)1024 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลหินดาต จำนวน 2 โครงการ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 9330 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด)12021 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทัพยากรน้ำ)8618 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายกลุ่มวังนั้ำ) หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9714 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายรอบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่) หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9214 ม.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9214 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร7314 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเลียบลำคลองขลุง) หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร8114 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ (ซอย 40) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร779 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร969 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง (สายซอบข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1109 ม.ค. 62
ลำดับที่ 41-60 | 3/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB