เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5541 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง4318 ธ.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด ให้คัดเลือกฯ4218 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมู่ 12 บ้านคลองมะนาว5013 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธฺ์และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประชุมพนักงานประจำเดือนธันวาคม 25626413 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตตำบลหินดาต 14 หมู่บ้าน4713 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) กำหนดให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน659 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563426 ธ.ค. 62
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลหินดาตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่อำเภอปางศิลาทอง365 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒584 ธ.ค. 62
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย (ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒)10628 พ.ย. 62
อบต.หินดาต ออกประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ หมู่ ๕ บ้านใหม่เชียงราย6921 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓796 พ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามและประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓956 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒856 พ.ย. 62
ประกาศเกียรติคุณ การประเมินความสะอาดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี2562485 พ.ย. 62
ประกาศเกียรติคุณ การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2562455 พ.ย. 62
แก้ไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่ คณะกรรมกลางกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กำหนด ให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฉบับที่ 1905 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน6631 ต.ค. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25622425 ต.ค. 62
ลำดับที่ 41-60 | 3/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB