เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเก็บภาษีที่ดินใหม่ให้ชำระภายในเดือนสิงหาคม 256389 มี.ค. 63
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563116 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)1425 ก.พ. 63
"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์"1524 ก.พ. 63
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร1220 ก.พ. 63
กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ1119 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631117 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563817 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563817 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563135 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง204 ก.พ. 63
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2524 ม.ค. 63
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1424 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หินดาต1724 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 25639823 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล ประจำปี 25634713 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563"3713 ม.ค. 63
กิจกรรมรวมพลน้องพี่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ปี2563738 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒237 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562246 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB