นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 53,328 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัด (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2564

4 มีนาคม 2564 6 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
สไลด์3.JPG211.40 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_5.jpg208.03 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_8.jpg208.24 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_14.jpg222.06 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_17.jpg193.71 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_26.jpg226.79 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_30.jpg180.67 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_32.jpg209.28 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_33.jpg217.64 KB   แสดงภาพ
ตรวจEHA_210308_37.jpg198.58 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา