นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 371 คน

เยี่ยมชม 21,616 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2 กุมภาพันธ์ 2564 19 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.76 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา