นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 367 คน

เยี่ยมชม 21,608 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

27 มกราคม 2564 17 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (PM 2.5) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต จำนวน 14 หมู่บ้าน

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.211.44 KB   แสดงภาพ
.264.00 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา