นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 19,442 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

22 มกราคม 2564 15 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.227.56 KB   แสดงภาพ
.357.98 KB   แสดงภาพ
.320.55 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา