นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 367 คน

เยี่ยมชม 21,569 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คุณวุฒิ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

7 ธันวาคม 2563 105 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาค ก. และภาค ข. พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.971.13 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา