นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 19,450 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2563

3 ธันวาคม 2563 37 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.195.02 KB   แสดงภาพ
.196.02 KB   แสดงภาพ
.199.39 KB   แสดงภาพ
.253.18 KB   แสดงภาพ
.213.81 KB   แสดงภาพ
.196.21 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา