นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 343 คน

เยี่ยมชม 21,580 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการ "องค์กรปลอดบุหรี่"

2 ธันวาคม 2563 28 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการ องค์กรปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามมาตรฐานสถานที่ราชการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
.297.06 KB   แสดงภาพ
.270.23 KB   แสดงภาพ
.286.93 KB   แสดงภาพ
.213.63 KB   แสดงภาพ
.225.98 KB   แสดงภาพ
.253.84 KB   แสดงภาพ
.225.69 KB   แสดงภาพ
.227.92 KB   แสดงภาพ
.222.25 KB   แสดงภาพ
.202.12 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา