นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 19,411 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564

24 พฤศจิกายน 2563 90 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อดำเนินทดสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.04 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา