นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 358 คน

เยี่ยมชม 21,632 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตและหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลหินดาต

16 พฤศจิกายน 2563 41 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

ประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนสุขภาพชุมชนฯลฯ ให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษากองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานกองทุน ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านสวนนันทวรรณ  ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารแนบ 22 ไฟล์
.1.63 MB ดาวน์โหลด
.1.14 MB ดาวน์โหลด
.346.53 KB   แสดงภาพ
.385.30 KB   แสดงภาพ
.245.59 KB   แสดงภาพ
.352.13 KB   แสดงภาพ
.365.66 KB   แสดงภาพ
.393.43 KB   แสดงภาพ
.328.13 KB   แสดงภาพ
.540.26 KB   แสดงภาพ
.314.04 KB   แสดงภาพ
.297.09 KB   แสดงภาพ
.340.78 KB   แสดงภาพ
.321.76 KB   แสดงภาพ
.305.43 KB   แสดงภาพ
.319.37 KB   แสดงภาพ
.336.65 KB   แสดงภาพ
.308.17 KB   แสดงภาพ
.293.64 KB   แสดงภาพ
.308.28 KB   แสดงภาพ
.316.25 KB   แสดงภาพ
.299.49 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา