นายจำรูญ  กาฬภักดี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต มีความห่วงใยพี่น้องชาวตำบลหินดาตทุกท่านในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยประชาสัมพันธ์ให้ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในชื่อ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564" 

ยึดหลักปฏิบัติ 1.จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง 2.จัดพิธีรดน้ำดำหัวแบบเว้นระยะห่าง 3.สวมหน้ากากอนามัยเสมอ

งดปฏิบัติ 1.งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก 2.งดรวมกลุ่มสาดน้ำ 3.งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม

ด้วยรักและห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต