เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-

ประกาศประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1

แชร์

1.ประกาศอำเภอปางศิลาทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

2.ประกาศสภาอบต.หินดาต เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1

3.ประกาศสภาอบต.หินดาต เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี2563

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-
0.01s. 0.50MB