เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์"

แชร์

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ชื่อกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำรึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์" ในวันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ป้ายด้านหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB