เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล ประจำปี 2563

แชร์

โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการจัดแผนพัฒนาระดับตำบล กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดให้มีการประชุมวิชาการประชาคมระดับตำบล เพื่อให้ผู้แทนประชาคมร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญโครงการของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมที่จะนำเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 20  มกราคม 2563

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.02s. 0.50MB