เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

แก้ไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่ คณะกรรมกลางกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กำหนด ให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฉบับที่ 1

แชร์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 1)  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

   (1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                      1 อัตรา

   (2) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน        1 อัตรา

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.01s. 0.50MB