เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การแสดงตน ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ในการแสดงตนของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกท่านทั้งรายเก่าและรายใหม่
เพื่อการขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สามารถโหลดเอกสารและแสดงตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.- บัตรประจำตัวประชาชน 
2.- บัตรประจำคนพิการ (สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการ)
2.- ทะเบียนบ้าน 
3.- หน้าบัญชีธนาคาร ธกส. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัฒนาชุมชน
นางสาวพิชญาภัค  ลำเพ็ง  โทร.084-8861244
นางสาวน้ำทิพย์  แสนแดง  โทร.092-3544293
นางสาวฐาปณี  การภักดี   โทร.094-6102140

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB