เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานประเภทอื่น

แชร์

รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต   จำนวน 2 อัตรา

         1.  นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   

         ผู้ประสงค์จะโอน(ย้าย) ยื่นเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

         1.  คำร้องขอโอน (ย้าย)

         2.  หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด

         3.  หนังสือรับรองความประพฤติ

         4.  สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

         5.  คุณวุฒิทางการศึกษา (ที่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง)

         6.  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.01s. 0.50MB