เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์

แชร์

เพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีลดปัญหามลพิษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และแสดงออกถึงพลังจิตอาสาในตำบลหินดาต ในการร่วมแรพลังจิตอาสาในเขตตำบลหินดาต ในการร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาด บำรุงรักษา ปลูกต้นไม้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB