เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล หลักสูตรสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการแปรรูปสมุนไพร จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล (หลักสูตรสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม) ประจำปีงบประมาณ 2561” ในวันที่ 22 มิถุนายน  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยเอดส์ ได้เพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต นำความรู้จากการฝึกอบรม มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และการนำสมุนไพรมาใช้เป็นประโยชน์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB