นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 19,462 คน

ข่าวกิจกรรม

"สุขใดเหล่าจะเท่าคนใจบุญ" นำสิ่งของมาเติมบุญให้พี่น้องเรา(ตู้ปันสุข)

14 พฤษภาคม 2563 138 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลหินดาตนำสิ่งของ อาหารมา "ใส่ตู้ปันสุข" พร้อมกับรอยยิ้มหวานๆ และน้ำใจอันดีงามต่อผู้ประสบภัยโควิด-19


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา