นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 19,466 คน

ข่าวกิจกรรม

ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

13 พฤษภาคม 2563 247 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

นำโดยท่านผู้บริหารท้องถิ่น ได้จัดทำตู้ปันสุขให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


ประมวลภาพกิจกรรม 18 ภาพ

เปลี่ยนภาษา