นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 19,487 คน

ข่าวกิจกรรม

"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์"

24 กุมภาพันธ์ 2563 241 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ชื่อกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำรึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์" ในวันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ป้ายด้านหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์


ประมวลภาพกิจกรรม 43 ภาพ

เปลี่ยนภาษา