นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 362 คน

เยี่ยมชม 21,576 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64โครงการอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า แชร์  
16 ก.ย. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
18 พ.ค. 63วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านนายอำเภอปางศิลาทองนำสิ่งของมอบให้อบต.เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลหินดาต แชร์  
14 พ.ค. 63"สุขใดเหล่าจะเท่าคนใจบุญ" นำสิ่งของมาเติมบุญให้พี่น้องเรา(ตู้ปันสุข) แชร์  
13 พ.ค. 63ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต แชร์  
24 ก.พ. 63"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์" แชร์  
23 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ม.ค. 63สถานที่ท่องเที่ยวโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ แชร์  
13 ม.ค. 63โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563" แชร์  
8 ม.ค. 63กิจกรรมรวมพลน้องพี่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ปี2563 แชร์  
3 ม.ค. 63ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมไหว้ขอพรพระพรหมประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี 2563 แชร์  
5 ธ.ค. 62คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลหินดาตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่อำเภอปางศิลาทอง แชร์  
28 พ.ย. 62โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย (ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒) แชร์  
21 พ.ย. 62อบต.หินดาต ออกประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ หมู่ ๕ บ้านใหม่เชียงราย แชร์  
5 พ.ย. 62ประกาศเกียรติคุณ การประเมินความสะอาดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี2562 แชร์  
5 พ.ย. 62ประกาศเกียรติคุณ การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2562 แชร์  
29 ส.ค. 62 โครงการอบรมให้ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
27 ส.ค. 62โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.หินดาต แชร์  
29 ก.ค. 62โครงการจัดกิจกรรมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่28 กรกฎาคม2562 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 แชร์  
23 เม.ย. 62กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 37 รายการ
เปลี่ยนภาษา