นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 70,770 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายจำรูญ กาฬภักดี

  นายกอบต.หินดาต

  09-6309-4427

 • นายโสภณ ทองศรี

  รองนายกอบต.หินดาต

  06-1360-2297

 • นายประชัน อินสุวรรณ

  รองนายกอบต.หินดาต

  08-7205-7162

 • นายแสตน ติ๊บบุ่ง

  เลขานุการนายกอบต.หินดาต

  06-4336-6991

เปลี่ยนภาษา