นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 53,331 คน

คำสั่ง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 64ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมของ อบต.หินดาต "สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด" แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตปลอดบุหรี่ แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน แชร์  
27 ก.พ. 63ประกาศแนวทางปฏิบัติการป้องกันและมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา