นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 360 คน

เยี่ยมชม 21,562 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 175 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
4 มี.ค. 64จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4180 กำแพงเพชร เลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวนติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1 มี.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
1 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
25 ก.พ. 64เหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
25 ก.พ. 64เหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเจริญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
25 ก.พ. 64เหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้ำอุ่น แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
เปลี่ยนภาษา