นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 53,290 คน

ประกาศประชุมสภา

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่ 1 เมษษยน พ.ศ.2564

24 มีนาคม 2564 15 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1   

1.ประกาศสภาอบต.หินดาต เรื่องเรียก(เปิด)ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564

2.ประกาศสภาอบต.หินดาต เรื่องนัด(เชิญ)ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1

3.ประกาศสภาอบต.หินดาต เรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้านร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.หินดาต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

4.ประกาศสภาอบต.หินดาต เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
Scan2564-03-30_092333.pdf2.79 MB ดาวน์โหลด
2.Scan2564-04-19_160049.pdf990.30 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา