นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 371 คน

เยี่ยมชม 21,589 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 62ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
2 ส.ค. 62ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
24 พ.ค. 62ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
20 มี.ค. 62ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม แชร์  
11 ก.พ. 62ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
23 ม.ค. 62การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา