นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 414 คน

เยี่ยมชม 53,326 คน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หินดาต (ITA) ประจำปี 2564

17 มีนาคม 2564 46 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คำสั่ง.pdf2.53 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา