นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 19,481 คน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แชร์  
10 มี.ค. 63รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน แชร์  
17 ก.พ. 63รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา